NIEUWS

Geachte leden en sympathisanten,

met nog een paar wedstrijden en nog een wintercriterium voor de boeg zit ons visseizoen er spijtig genoeg bijna op.

INFO EN BELANGRIJKE DATA

Het gezellig samenzijn van 6 November zal niet plaatsvinden wegens omstandigheden.

Met de algemene en statutaire vergadering zullen er hapjes en versnaperingen voorzien zijn.

Kandidaat bestuurders kunnen hun kandidatuur voor 10 November insturen aan één van de huidige bestuursleden van KHOB of in de ideeënbus droppen. 

Op VRIJDAG 26 NOVEMBER om 19u zal de jaarlijkse algemene en statutaire vergadering plaatsvinden en dit enkel voor leden van KHOB met de volgende punten op de agenda:

- Benoeming en herverkiezing bestuur

- Statutaire vergadering en kasverslag

- Prijsuitreiking seizoen 2021

- Mededeling reglement 2021

- Visuitzetting 2022

- Varia

Op Zaterdag 29 Januari 2022 van 14u tot 17u kunnen de leden in ons clubhuis een nieuwe vergunning bekomen voor het seizoen 2022.

Het ganse jaar door kan men een vergunning bekomen voor het seizoen 2022.

Wij hopen jullie terug te zien op deze activiteiten.

Sportieve groeten, 

HET BESTUUR VAN K.HOB

Info : 0475/41.75.45. Jan Panhuysen


WEDSTRIJD 4 UUR INDIVIDUEEL

VAN DEN BRANDE STEF 

64.720 KG

--------------------

WEDSTRIJD 6 UUR INDIVIDUEEL

VYNCKE MATTHIAS

63.340 KG

--------------------

WEDSTRIJD 4 UUR KOPPEL

FRANKAERT ALFONS 

& MICHIELS RUDI

72.360 KG

--------------------

WEDSTRIJD 6 UUR BAK - BAK

CEUPPENS JOS & HENRI PATRICK

94.860 KG

-------------------

WEDSTRIJD 6 UUR KOPPEL

CEUPPENS JOS - HENRI PATRICK

79.540 KG