REGLEMENT

Reglement

Kon. Hoop Op Beet
VZW Rumst

Technisch reglement van inwendige orde KHOB vzw.

Met ingang vanaf 2023, deze vervangt alle voorgaande reglementen.

Clublokalen en gebouwen:

 • De leden zijn verantwoordelijk voor de goede orde en verstandhouding in het clublokaal.
 • Leden die zich misdragen zal de toegang ontzegd worden en zullen niet meer aan wedstrijden van KHOB mogen deelnemen. 
 • Moedwillige beschadigingen aan installaties, gebouwen of meubilair zal door de raad van bestuur verbaal worden, de kosten zullen door de daders gedragen worden.

Terrein:

 • Elk lid is verantwoordelijk voor de reinheid rond de vijver.
 • Er mag niet geschaatst worden, het water niet betreden onder welke vorm dan ook.
 • Het is niet toegelaten huisdieren of andere te laten zwemmen.
 • Eigenaars die hun voertuigen parkeren buiten de voorziene zones zullen door de politie geverbaliseerd worden.
 • Het is verboden de terreinen of beplantingen rond de vijver te beschadigen.
 • Géén sigarettenpeuken in het water werpen of ander afval achterlaten.

Vissen:

 • Er mag slechts met 2 lijnen per visser gevist worden, met 1 haak per lijn werphengels inbegrepen. Kinderen (junior tot 15 jaar) waarvan de ouders of grootouders lid zijn en vergezeld zijn van een verantwoordelijke volwassene (mits deze lid van de club is) mogen gratis vissen als er geen wedstrijden zijn. Om aan wedstrijden deel te nemen kunnen juniores lid worden vanaf de leeftijd van 7 jaar voor €35 per jaar.
 • Een visser die de waterkant verlaat wordt aangeraden om zijn werphengel binnen te draaien en de lijnen uit het water te halen
 • De dag van een wedstrijd mag er gevist worden tot 3u voor de wedstrijd.
 • Er mag gevist worden van zonsopgang tot 1u na zonsondergang (in het donker vissen is verboden)
 • Vanaf 1 oktober mag er op snoek/snoekbaars gevist worden. Er mag geen snoek/snoekbaars meegenomen worden.
 • Het is verboden met een kruisnetje of dergelijke op snoekvisjes te vissen. Het gebruik van gestold bloed, gehakte pieren, gekleurde maden, casters of levend aas is verboden.
 • Het visseizoen start op 18 februari 2023 en stopt op 31 December 2023.

Diversen:

 • Elk lid dient onregelmatigheden te melden aan het bestuur. Wil een klacht geldig zijn dan dient deze gemeld te worden aan het aanwezige bestuur.
 • Iedere visser is verplicht zijn lidkaart bij te hebben.
 • Alle voorstellen ingediend tot 1 dag voor de bestuursvergadering (1ste woensdag van de maand) zullen door het bestuur behandeld worden, statutaire wijzigingen zijn hierop een uitzondering, deze worden voorbehouden voor de statutaire en algemene vergadering.
 • De inleg van de clubwedstrijden is vastgelegd op 10€. Voor iedere wedstrijd zelf dient men zich evenwel apart in te schrijven.
 • Het bestuur kan dit reglement op ieder ogenblik wijzigen!!!!
 • Junior is men vanaf men 7j wordt tot en met het jaar dat men 15 wordt.
 • In geval van controle door het bestuur of iemand die is aangeduid, is iedere visser verplicht zijn vis bak te openen en de hoeveelheid voeder, maden en mais te laten controleren.
 • Overtredingen van dit reglement kunnen tot een schorsing van het lidmaatschap leiden.
 • Wie een visvergunning neemt als nieuw lid betaald hiervoor 85€+ eventueel 10€ verzekering. 
 • Leden die vorig jaar gewerkt hebben (1 dag) aan onze accommodatie betalen 70€+ eventueel 10€ verzekering. (Idem voor dames) Steunende leden betalen 25€. 
 • Hij of Zij die lid worden van KHOB zijn akkoord met deze reglementen!!!
 • Wie ingeschreven en betaald heeft maar te laat aan de put komt (wel voor het einde van de eerste reeks) mag nog mee vissen en komt in aanmerking voor een prijs! (voederen mag alleen zoals het reglement het voorschrijft, er mag ook voor niemand anders gevoederd worden.
 • Bak/bak en koppel wedstrijden moet men met 2 Zijn, indien iemand toch afvalt mag deze alleen mee vissen, ( het gewogen gewicht wordt dan met de helft vermeerderd) zijn er echter meerdere vissers alleen dienen deze samen te vissen, d.w.z. dat er maar 1 iemand alleen kan vissen! De inleg voor beide vissers moet hoe dan ook betaald worden!!! Alleen bij extreme omstandigheden (vb. overlijden ..) zal het bestuur over de inleg beslissen en dit op een menselijke manier afhandelen, ook voor gewone wedstrijden.

WEDSTRIJDREGLEMENT 2023

DE WEDSTRIJDEN WORDEN BETWIST ONDER DE ONAANVECHTBARE LEIDING VAN HET BESTUUR

1. Aanvang wedstrijden van 4 uur : vanaf 13u00 : 2 x 2u vissen, met 45 minuten pauze.

2. Aanvang wedstrijden van 6 uur : vanaf 10U00 : 2 x 3u vissen, met 90 minuten pauze.

3. Inschrijven en betaald hebben uiterlijk 1u30 voor de wedstrijd.

1. Voederen:

De wedstrijden van MAART en APRIL als ook alle clubwedstrijden en het Wintercriterium worden met persoonlijk voeder gevist. Er mogen heen korrels gebruikt worden tijdens deze wedstrijden, ook niet aan de haak.

De wedstrijden van MEI tot eind SEPTEMBER worden met korrels van de Club gevist met uitzondering van de Clubwedstrijden.

Tijdens de wedstrijden met persoonlijk voeder mogen er maden en mais gecupt worden. Tijdens de wedstrijden met korrels mag er korrel, maden en mais gecupt worden.

Wedstrijden:

A : 4u vissen: 1 liter maden, 0.900 kg korrels, 350gr mais.

B : 6u vissen: 1,5 liter maden, 1.450 kg korrel, 500gr mais.

C : Bak Bak : 4 uur vissen: 2 liter maden, 1,800 kg korrel, 700gr mais.

D : Bak-Bak : 6 uur vissen : 3 liter maden, 2,900 kg korrel, 700gr mais.

E : 4u vissen : 1 liter maden, 1.5kg droog voeder, 350 gr mais.

F : 6u vissen : 1.5 liter maden, 2 kg droog voeder, 500 gr mais.

G : Bak-Bak : 4u vissen : 2 liter maden, 3 kg droog voeder, 700 gr mais.

H : Bak-Bak : 6u vissen : 3 liter maden, 4 kg droog voeder, 700 gr mais. 

Let wel op: in de hoeveelheid droog voeder mag geen korrel aanwezig zijn. 

Aan de haak is toegestaan witte maden, gele en witte mais, regenwormen ( pieren), vers de vase, macaroni,  elleboogjes, groene erwtjes en alle soorten kunstaas. Dit alles moet 15 minuten voor de wedstrijd aanwezig zijn, er mag niets meer bijgehaald worden.


2. Verboden in het voeder:

Elke vorm van regenwormen, gekleurde maden, gekleurde mais, vers de vase, tubifex of casters.

Het is ook verboden om tijdens de wedstrijd deze zaken te voederen uitgezonderd maden, gele mais en witte mais.

Korrels mag men ook niet bijhebben tijdens de wedstrijd met voeder.


Het is eveneens verboden om zijn visplaats te verlaten zonder zijn lijn uit het water te halen om bv. Een kleine behoefte te doen.

3. Hengel:

De maximum lengte van de hengel is 9,5M.

Het landingsnet mag de totale lengte van 4,6M niet overschrijden (schepnet inbegrepen)

Draadlengte maximum 5 meter, rek is toegestaan.

Pullarkit is niet toegestaan!!!

4. Signalen: wedstrijd 4u.

- Voor het begin van de wedstrijd hengel omhoog en uit het water.

- 13u00 is het startsignaal en mogen de lijnen in het water en heb je 5min om te voederen.

- 14u55 tot het eindsignaal klinkt heb je nog 5 minuten om te voederen.

- 15u00 Einde eerste periode.

- 15u45 Aanvang 2de periode. (nog enkel maden en mais gooien) GEEN VOEDER MEER.

- 17u45 Einde van de wedstrijd.

- Wedstrijden met korrel mag de gehele wedstrijd korrel bijgevoederd worden.

5. Signalen: wedstrijd 6u.

- 10u is het startsignaal en mogen de lijnen in het water en heb je 5min. om te voederen.

- 12u55 Tot het eindsignaal klinkt heb je nog 5 minuten om te voederen.

- 13u00 Einde 1ste periode.

- 14u30 Aanvang 2de periode. Hier mag nog de eerste 5 minuten gevoederd worden.

- 17u30 Einde van de wedstrijd.

- Wedstrijden met korrel mag de gehele wedstrijd korrel bijgevoederd worden.

6. Plaatsen:

- Interclub: vissers zitten paar en onpaar.

- Lijst van de bezoekende club dient om 11u15 aanwezig te zijn.

- De bezoekende club moeten zelf hun netten uitkappen en wegbergen in het netten kot!!!

7. Andere:

- een vis gehaakt voor het eindsignaal wordt aanzien als gevangen.

- Een vis los van de haak mag niet na geschept worden. Een vis gevangen eerst onthaken in emmer en dan in leefnet zetten en dan pas je hengel terug inwerpen.

- Het is verboden om op onsportieve wijze te vissen.

- Ieder vist recht voor zich uit, ook in de hoeken.

- Bij Karpers mogen de vissers die mee vissen aan de wedstrijd komen scheppen.

- Tijdens de wedstrijd dient roofvis ( snoek, snoekbaars en baars) onmiddellijk teruggezet te worden. Uitsluiting als er roofvis in de leefnetten zit. Paling mag wel meegenomen worden maar wordt niet mee gewogen. 

8. Leefnetten van de club.

- Elke deelnemer neemt 1 of 2 leefnetten van de club uit het nettenkot. ( starten met 1 net ).

- Volgende leefnetten mogen door andere personen gehaald worden.

- Pinnen altijd van de netten halen voor de weeg.

- Vanaf visseizoen 2021 max 15 kg per net. Tot 19kg krijg je nog steeds 15kg, als er meer dan 19kg in de net zit 0,00 kg voor die net.

- Als  er onvoldoende vrijwilligers zijn om te wegen zullen er vissers aangeduid worden om mee te wegen. ( te beginnen bij de laagste nummers).

- Na herhaaldelijke overtredingen voor punt 8 zullen er sancties volgen.

9. Inleg wedstrijden en prijzen.

- Voor wedstrijden van 4u is er een inleg van 6€ ( 5€ + 0,5€ voor de bom en 0,5€ voor de leefnetten).

- Bij vrije namiddagvissen, wintercriterium en vrije wedstrijden is er inleg van 7€ ( 6€ + 0,5€ voor de bom en 0,5€ voor de leefnetten).

- Voor wedstrijden langer dan 4u is er een inleg van 6€ (5€ + 0,5€ voor de bom en 0,5€ voor de leefnetten).

- Enkel bij wedstrijden Bak-Bak en Koppelvissen is er géén Bom voorzien.

- Prijzen zijn af te halen bij het bestuur tot sluitingstijd ( 1 op 2 heeft prijs)

- Prijzen van het eindklassement dienen ten laatste afgehaald worden op de algemene vergadering.

10. Wedstrijden Criterium bestuur en Vrije Namiddagvissen.

- Tijdens deze wedstrijden mag er enkel met korrel van de club gevist worden.

- 1,5€ per doos te betalen samen met de inleg van de wedstrijd.

- Geen voederbollen maken van de korrels. 1 liter witte maden en 350 gr mais.

- De doos met de korrels zal op de visplaats klaar staan.

- Omwille van het succes van onze Vrije-Tijdsvissen, op Donderdag, heeft het bestuur besloten om de volledige vijver te gebruiken voor deze wedstrijden.

Er kan dus NIET recreatief gevist worden op deze dagen, dewelke U kan raadplegen op onze kalender.

- Ter plaatse mag je nog smaak en geurstoffen toevoegen in een eigen meegebrachte doos zodat de doos van de club geur en smaakloos blijft.

- Tijdens deze wedstrijden mag men cuppen.

11. Alle eindklassementen.

- Alle eindklassementen die eindigen met gelijke punten zal voor de vissers dezelfde plaats behouden Blijven. Vb : nr 1 en 2 in het klassement hebben ieder 20 punten, beide vissers hebben een eerste plaats en dezelfde prijs. ( idem voor de andere plaatsen in het klassement ).

- Enkel bij het koningsvissen zal het gewicht bepaald worden bij gelijke punten.

12. Bepaling.

- Een wedstrijd dient mee gevist te worden indien men in aanmerking wil komen voor een prijs. ( Inleg is niet voldoende )

- Tijdens de wedstrijd mogen er geen leefnetten worden leeg gekapt, men mag wel vroeger vroeger stoppen en men behoud dan zijn recht op een prijs.

13. Klassementen en einduitslagen.

- Om in aanmerking te komen voor de einduitslagen of klassementen dient men aan de volgende voorwaarden te voldoen.

- Eindklassement Criterium Bestuur : 6 van de 10 wedstrijden mee vissen.

- Eindklassement Clubwedstrijden : 8 van de 14 wedstrijden mee vissen.

- Eindklassement Koningsvissen: 4 van de 6 mee vissen. ( 2 van elk ) 

- Eindklassement Vrije namiddagvissen : 4 van de 6 mee vissen.

Hij of zij die lid worden van KHOB zijn akkoord met deze reglementen.

Gelieve dit reglement kenbaar te maken aan alle deelnemers.

Veel visplezier !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Het bestuur van KHOB